Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief

Ambitie Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân wil in 2050 CO2-neutraal, klimaatbestendig, energieneutraal en circulair zijn. Dat sluit aan bij de nationale klimaatdoelstellingen. Het is wenselijk om de verschillende opgaven met elkaar te verbinden. Dat leidt tot een gezonde, veilige en goede kwaliteit van de leefomgeving. Het heeft de voorkeur dat Súdwest-Fryslân initiatieven vanuit de mienskip aanmoedigt en mogelijk maakt. Maatschappelijke acceptatie en draagvlak zijn daarbij van groot belang.

Uitleg over de begrippe­­n energie-, klimaatneutraal, weerbaarheid en circulaire economie

 • Energieneutraal: de energie die mensen gebruiken, komt alleen uit hernieuwbare energiebronnen. Dus zonlicht, windkracht en aardwarmte. Dit zijn energiebronnen die geen CO2 uitstoten.
 • Klimaatneutraal: deze aanpak richt zich op de afname van broeikasgassen, zoals CO2, in de volle breedte. Het gaat hierbij ook om maatregelen in het veengebied die zorgen voor een CO2-afname.
 • Weerbaarheid: dit omvat alle maatregelen die goed voorbereiden op de effecten van klimaatverandering. Denk aan hittestress, verdroging en stijging van de zeewaterspiegel.
 • Circulaire economie: dit is een breed begrip. Het anders omgaan met grondstoffen staat hierbij centraal. De gebruikte grondstoffen moeten zoveel mogelijk in de kringloop blijven. Producten zijn het einde van hun leven geen afval maar een grondstof voor andere processen of producten.

Met deze ambitie sluit Súdwest-Fryslân aan op de opbrengst van het ‘rondje Súdwest’. Klik hier voor de hoofdlijnen van de inbreng voor het thema ‘duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief’.

De relatie met het SDG Kompas voor de omgeving

Súdwest-Fryslân gebruikt twee leidraden voor de Omgevingsvisie 1.0. Dat zijn de SDG's en de opbrengst van het Rondje Súdwest. Klik hier voor de introductie, ‘Leidende principes’. Het koepelthema ‘Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief’ telt twee centrale onderwerpen. Die komen uit de SDG-Kompas. Dat zijn:

 • schone energie;
 • weerbaarheid.

Deze onderwerpen bepalen de opbouw van de tekst over dit koepelthema.

Het blauwe ‘themakompas’ laat de SDG's (sub)doelen zien die voor deze twee onderwerpen belangrijk zijn. Deze subdoelen zijn een afgeleide van de internationale doelen. Het themakompas in de agenda (zie onderaan) laat per (sub)doel ook de aandachtspunten zien. Súdwest-Fryslân neemt die mee in haar beleid en dagelijks werk.

Wat doet Súdwest-Fryslân?

Klik voor de toelichting op de blauwe knoppen.

Agenda duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief

Súdwest-Fryslân gaat aan de slag met:

 • het programma Klimaatmitigatie* met daarin de pijlers:

  1. elektriciteit, waar de Regionale Energiestrategie (RES) onder valt;

  2. Gebouwde Omgeving**, uit te werken in wijkuitvoeringsplannen, met daarin onder meer:

  • keuzes voor duurzame energiesystemen

  • het isoleren van woningen;

3. Circulaire Economie;

 • het programma Klimaatadaptatie;

 • het programma Vitaal landschap met:

  • de uitvoeringsaanpak Circulaire Economie

  • biodiversiteit en klimaatadaptatie aanmoedigen

  • visie op gezond en duurzaam voedsel (onder meer productie, innovatie en consumptie).

*Dit is een pakket maatregelen. Doel daarvan is om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990.

**Daaronder valt de integrale aanpak Transitievisie Warmte (TVW).

Súdwest-Fryslân werkt aan de SDG’s die centraal staan bij het koepelthema. Zie het themakompas voor het thema ‘Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief'. Dat gebeurt met het beleid en de activiteiten die in dit hoofdstuk staan.

Het themakompas hieronder geeft in de witte vakken de subdoelen van de SDG’s, als handvat naar het dagelijks beleid en de activiteiten van de gemeente, rondom het thema ‘Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief’. Deze subdoelen zijn een afgeleide van de internationale doelen. Súdwest-Fryslân werkt tegelijkertijd en in goede samenhang aan de vijf thema’s. Alleen zo kan Súdwest-Fryslân de gemeente blijven die zij wil zijn. Waar het goed en duurzaam wonen, werken en genieten is met een aantrekkelijke omgevingskwaliteit.

 

 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.