Veerkrachtige en leefbare wijken, dorpen en steden

Inclusieve en toegankelijke woonomgeving

 • Sneek en Bolsward zijn dé groeikernen binnen de gemeente. Mogelijk is er sprake van een uitbreiding met woningbouw aan de noordoostkant. Inbreiding gaat echter voor uitbreiding. Inbreiding en herstructurering mogen niet ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit. Zorg voor de juiste woningen op de juiste plek, ook gezien de voorraad en de afvlakkende groei op termijn. Zorg voor voldoende betaalbare woningen. Ga voorzichtig om met te veel inbreiding (van hetzelfde), ook gezien opgaven rondom energie, gezondheid, biodiversiteit en klimaat. In Sneek zijn specifieke kwalitatieve woonopgaven, Zie het woningbehoefteonderzoek (klik op de link).
 • Aandacht voor het verduurzamen van verouderde woningen. Dit samen oppakken met eigenaren en corporatie.
 • Zorg voor toekomstbestendige, leefbare wijken. Streef naar menging in de wijken van leeftijds- en inkomensgroepen.
 • Bewoners worden uitgenodigd met initiatieven te komen. Súdwest-Fryslân denkt mee wanneer initiatieven van onderop komen, gedragen worden en meerwaarde hebben voor een gebied.
 • Aandacht voor de continue zoektocht naar de balans tussen horeca en evenementen enerzijds en het wonen in de stad anderzijds. Evenementen en horeca brengen Sneek veel goeds, maar kunnen tegelijkertijd soms ook tot overlast en/of onveiligheid leiden in gebieden waar ook gewoond wordt.

Duurzame en veilige vervoerssystemen

 • Aandacht voor goede bereikbaarheid, ook met het openbaar vervoer en de fiets. Van het bestaande bebouwde gebied, maar ook van nieuwe ontwikkelingen om het autogebruik te beperken.
 • Aandacht voor goede transferplekken/P&R om het verkeer in de binnenstad te beperken.
 • Meer mogelijkheden om ‘rondjes’ te maken rond en in Sneek, op verschillende schaalniveaus (bijv. fietsverbindingen, rollatorroutes). Sluit met routes aan op de groene wiggenstructuur en versterk de relatie stad en platteland.
 • Aandacht voor toegankelijkheid openbare ruimte voor mindervaliden.
 • Aandacht voor de verkeersdruk op de verbinding van Sneek naar het Sneekermeer.

Duurzame werkgelegenheid

 • Bedrijfsmatige ontwikkelingen zoveel mogelijk concentreren in Sneek en Bolsward.
 • Aandacht voor aantrekkelijk vestigingsklimaat, noodzakelijke voorwaarde voor ondernemerschap. Dit trekt zowel bedrijven als bewoners. Welkom thuus!
 • Zet breder in op de maritieme kracht van Sneek: dit is niet alleen de watersport zelf, maar gaat ook om voldoende mogelijkheden voor bedrijven in metaal, hightech en het onderwijs.  
 • Ontwikkel nieuwe bedrijventerreinen zo duurzaam mogelijk (waaronder energieneutraal).
 • Bekijk bestaande bedrijventerreinen op hun gebruikswaarde en toekomstgerichtheid.
 • Aandacht voor voldoende mogelijkheden voor nieuwe/aanvullende functies in de binnenstad om de vitaliteit en levendigheid in de toekomst te behouden. Voorkom verdere verschraling in de binnenstad. Werk aan een gastvrije, compacte en levendige binnenstad! Versterk hier ook het wonen en het midden- en kleinbedrijf.
 • De basis van dagrecreatieve netwerken is in Sneek en omgeving aardig compleet. Er is wel aandacht nodig voor de kwaliteit, benutting en samenhang ervan. Denk hierbij aan de aansluitingen tussen routes, cultuur- en historische erfgoed en toeristisch bedrijfsleven.
 • Samen met de sector en de ondernemers en in overleg met de inwoners, werken aan een toekomstbestendige recreatieve sector en aan vitale logiesaccommodaties. Stimuleer de innovatiekracht van de sector. Opgave is met name kwalitatief (beter benutten van het bestaande), en niet per definitie kwantitatief (uitbreiden). Werken aan een slimme groei!

 

 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.