Sterke kernwaarden: cultureel erfgoed, natuur, weids en waterrijk landschap

Waardevolle omgeving

 • Sluit met ontwikkelingen aan bij de gegroeide structuur en ligging: Sneek als wigvormige terpstad aan het water op de overgang tussen klei- en veengebied.
 • Sneek is onlosmakelijk verbonden met de dorpen eromheen: veel wederzijdse relaties. Benader het als een samenhangend geheel. Maar houdt dorpen vrijliggend.
 • Een gezonde stad Sneek vraagt bij iedere ruimtelijke ontwikkeling om meer ruimte voor groen en water en om een goede beleving ervan.
 • Aandacht voor verdere vergroening van de stad, ook buiten de wiggen.
 • Aandacht voor groene, aantrekkelijke en gastvrije stadsentrees.
 • In de stadsrand liggen meerdere opgaven en ruimteclaims. Benader deze in samenhang, afgestemd op de kernkwaliteiten en ondergrond en vanuit een integrale visie. Meervoudig ruimtegebruik is bij ontwikkelingen het leidende principe.
 • De landschappelijke ligging, de bodem, cultuurhistorische waarden en verkaveling vormen de basis en tevens inspiratiebron bij ontwikkelingen.  Klik op de linken voor meer informatie over de  (kern)waarden: Grutsk op 'e Romte (https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/ruimtelijke-kwaliteit-erfgoed-en-landschap_42161/) en de provinciale ontwerp-Omgevingsvisie (https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/downloads-friese-omgevingsvisie_41438/)
 • Aandacht voor behoud en herbestemming historische gebouwen, zoals kerken en ander maatschappelijk en industrieel erfgoed. Deze zijn bepalend voor de identiteit en van belang voor de sociale samenhang.

Gezonde ecosystemen en biodiversiteit

 • Versterk de groene wiggen in en vanuit Sneek. Maak hierbij gebruik van bestaande waterlopen en groenstructuren. Hier liggen ook kansen voor een verdere ontwikkeling van een stedelijke ecologische hoofdstructuur.
 • In het algemeen: koester bestaande groene gebieden en –structuren voor de biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid, ook bijvoorbeeld die gebieden waar maatschappelijke functies ruim in het groen liggen.
 • Aandacht voor mogelijkheden voor een verdere vergroening van de openbare ruimte. Maak hierbij gebruik van meekoppelkansen wanneer er bijvoorbeeld aan de riolering gewerkt wordt of bij herinrichting.
 • Kans voor bomenaanplant in de groene overgangszone op zorgvuldige wijze, als onderdeel van het ‘bomenbod’ in het kader van de nieuwe bosstrategie voor Nederland. Koester hierbij het open landschap en de overige functies zoals de landbouw. Zoek meekoppelkansen met de klimaatagenda, natuurinclusieve landbouw en gezondheid in afstemming met de mienskip.

Schoon water

 • Maak het water meer zichtbaar en beleefbaar, maak de oevers zoveel mogelijk openbaar.

 

 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.