Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief

Schone energie

  • Benut de kernwaarden van het gebied voor de invulling van de warmtetransitie (of energietransitie). Bijvoorbeeld kansen voor aquathermie vanwege waterrijkheid én nabijheid van water bij de kernen. Kansen voor coöperatieve oplossingen in de energietransitie. Leer daarbij van de pilot Warm Heeg waarbij het doel is om een coöperatief warmtenet te ontwikkelen en te exploiteren.
  • Werk aan bewustwording dat de warmteopgave een veel grotere opgave is dan de elektriciteitsopgave. De opgave concentreert zich vooralsnog nabij de kernen omdat warmtenetten geen grote afstanden kunnen overbruggen. Het grote concessiegebied voor geothermie lijkt derhalve vooralsnog minder wenselijk.
  • Maak gebruik van meekoppelkansen, zoals het groener en gezonder inrichten van de openbare ruimte in combinatie met het treffen van maatregelen voor energie en klimaat.  
  • Zonnepanelen inzetten volgens de zonneladder (uitgangspunt is multifunctioneel ruimte gebruik). Zoveel mogelijk benutten van de maximale ruimte voor zon(nepanelen) op daken van (bijgebouwen van) boerderijen, woningen en bedrijfspanden.
  • Werk aan bewustwording door maatregelen te treffen met handelingsperspectief. Hiermee zorgt de gemeente ervoor dat de energietransitie tastbaar wordt voor inwoners. Samen aan de slag!

Weerbaarheid

  • Aandacht voor droogte en voldoende aanvoer van water.
  • Aandacht voor een waterrobuuste en klimaatadaptieve aanpak, met o.a. wisselende waterpeilniveaus, met inpassing van de invloed op het landschap/ grondgebruik/ kusterosie en verzilting.

 

 

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.