Sterke kernwaarden: cultureel erfgoed, natuur, weids en waterrijk landschap

Waardevolle omgeving

 • De IJsselmeerkust is een uniek stukje land in Nederland (de ‘hofvijver van (de tuin van) Nederland’) èn binnen de gehele IJsselmeerkust van Nederland. Daarom is het wenselijk om de noodzaak breed uit te dragen van het zorgvuldig behandelen van dit unieke deel van de IJsselmeerkust
 • Koester en versterk de waardevolle gebieden, de bijzondere cultuurhistorie, de natuurwaarden en het fysieke en immateriële cultureel erfgoed. Een goed voorbeeld zijn de karakteristieke kust- en badplaatsen en de historische plaatsen in het algemeen. Hindelopen is zelfs een ‘museumdorp’ met haar eigen taal, klederdracht en haar positie.
 • Versterk de kernwaarden, zoals genoemd in Ferheljend Lanskip, zoals de rust, ruimte en donkere nachten, de dijk als continue lijn en de aansluiting en het DNA van de kernen en de waterfronten: ga bij ruimtelijke ingrepen zorgvuldig om met de karakteristieke en herkenbare dorps- en stadssilhouetten langs de IJsselmeerkust. Het document ‘It Ferheljend Lanskip’ (klik op de link) geeft een goede beschrijving van de kernkwaliteiten en richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen.  Klik daarnaast op de linken voor aanvullende informatie: Grutsk op 'e Romte (https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/ruimtelijke-kwaliteit-erfgoed-en-landschap_42161/) en de provinciale ontwerp-Omgevingsvisie (https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/downloads-friese-omgevingsvisie_41438/)
 • Koester het onderscheid tussen hoogdynamische en laagdynamische gebieden.  Koester de variatie in het landschap (reliëf, zandgronden bij Warns en Koudum, droogmakerijen, etc.
 • Werk aan een balans tussen ruimteclaims langs de kust. Aandacht voor het bereikbaar en beleefbaar houden van oevers en kustlijnen.
 • Aandacht voor behoud en herbestemming historische gebouwen, zoals kerken en ander maatschappelijk en industrieel erfgoed. Deze zijn bepalend voor de identiteit en van belang voor de sociale samenhang.

Gezonde ecosystemen en biodiversiteit

 • Ambitie: Het IJsselmeerkustgebied ontwikkelt zich als maatgevende natuurontwikkelaar voor het behalen van milieu en klimaatdoelstellingen.
 • Koester het belang als watervogelgebied. Bescherm, versterk en vergroot het leefgebied van broed- en trekvogels.
 • Bekijk mogelijkheden voor aanplant van natuur (o.a. bomen in het kader van de nieuwe bosstrategie) in relatie tot de weidsheid, het open landschap, de bestaande functies zoals de landbouw en het weidevogelbeleid. Zoek meekoppelkansen met de klimaatagenda, natuurinclusieve landbouw en gezondheid in afstemming met de mienskip.
 • Verken mogelijkheden  voor het verbeteren van de bodemkwaliteit. 
 • Aandacht voor mogelijkheden voor verdere vergroening van de openbare ruimte in de kernen. Maak gebruik van meekoppelkansen wanneer er bijvoorbeeld aan de riolering gewerkt wordt of bij herinrichting.

Schoon water

 • Ambitie: wereldmarktleider waterkwaliteitstechnologie.
 • Ambitie: een robuust en klimaatbestendig watersysteem.

 

 

 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.