Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief

Schone energie

  • Verkennen of het mogelijk is de bestaande windmolens in het gebied op te schalen. Belangrijk is het principe ‘schaal bij schaal’ waarbij het draait om kleinschalige oplossingen bij de kleinere kernen. Van groot belang is dat initiatieven door de maatschappij gedragen te worden.
  • Werken aan (bewustwording van) warmteopgave, dit is een veel grotere opgave dan de elektriciteitsopgave. Benut de kernwaarden van het gebied voor de invulling van de warmtetransitie (of energietransitie). Kansen voor coöperatieve oplossingen in de energietransitie.
  • Maak gebruik van meekoppelkansen, zoals het groener en gezonder inrichten van de openbare ruimte in combinatie met het treffen van maatregelen voor energie en klimaat.  
  • Zonnepanelen inzetten volgens de zonneladder (uitgangspunt is multifunctioneel ruimte gebruik). Zoveel mogelijk benutten van de maximale ruimte voor zon(nepanelen) op daken van (bijgebouwen van) boerderijen, woningen en bedrijfspanden.
  • Werk aan bewustwording door maatregelen te treffen met handelingsperspectief. Hiermee zorgt de gemeente ervoor dat de energietransitie tastbaar wordt voor inwoners. Samen aan de slag!

Weerbaarheid

  • Aandacht voor droogte en voldoende aanvoer van water.
  • Minder inklinking dan in het veenweidegebied, maar ook hier is aandacht voor nodig. In het noordwesten is sprake van toenemende verzilting.

 

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.