Veerkrachtige en leefbare wijken, dorpen en steden

Inclusieve en toegankelijke woonomgeving

 • Bolsward is een stad met dorpse identiteit, gekenmerkt door saamhorigheid en sterke cultuur. Dit is haar kracht, koester dit.
 • Zorg voor toekomstbestendige, leefbare wijken. Streef naar menging in de wijken van leeftijds- en inkomensgroepen. Aandacht voor betaalbare (starters)woningen. Zie ook het Woononderzoek.
 • Aandacht voor het verduurzamen van verouderde woningen, samen met eigenaren en corporatie.
 • Bewoners worden uitgenodigd met eigen woningbouwinitiatieven te komen. Súdwest-Fryslân denkt mee wanneer initiatieven van onderop komen, gedragen worden en meerwaarde hebben voor een gebied. Werk aan de instandhouding en uitbouw van bovenlokale en regionale voorzieningen van Bolsward, dit is ook van belang voor de gehele gemeente. Voor veel functies zijn de omringende dorpen afhankelijk van Bolsward (zoals scholen). Denk en werk vanuit die samenhang.
 • Bolsward heeft vanuit het verleden een sociaal maatschappelijk verdienmodel (Liefdesstichtingen), van waaruit initiatieven ondersteund worden. Onderzoek de kansrijkheid als verdienmodel voor de toekomst (bijvoorbeeld bij duurzame energie initiatieven van onderop).

Duurzame en veilige vervoerssystemen

 • Aandacht voor mogelijkheden om ‘rondjes’ te maken rond Bolsward op verschillende schaalniveaus (bijv. fietsverbindingen, rollatorroutes). Ontwikkel wandel- en fietsroutes vanuit de binnenstad langs het water en door de groene mantel langs het bedrijventerrein. Benut hierbij kansen om oude routes te herstellen.
 • Zorg voor goede transferplekken/P&R om het verkeer in de binnenstad te beperken.
 • Aandacht voor verbetering van de doorstroming in Bolsward-West. Hieraan werken samen met Provincie Fryslân en rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen.
 • Aandacht voor behoud bereikbaarheid met het openbaar vervoer. In relatie daarmee aandacht voor de bereikbaarheid van het (te verplaatsen) busstation in samenhang met de ontwikkeling naar een autoluwe binnenstad.
 • Aandacht voor goede toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mindervaliden in de historische kern. Deze is nu matig toegankelijk voor rolstoel/rollator door smalle stoepen en veel obstakels.

Duurzame werkgelegenheid

 • Samen met Sneek is Bolsward het concentratiepunt voor economische ontwikkelingen. Er is in Bolsward behoefte, met name vanuit lokaal georiënteerde bedrijvigheid, aan meer ruimte voor bedrijven.
 • Besteed extra aandacht aan het aantrekken van bedrijven die werkgelegenheid bieden voor de inwoners van Bolsward.
 • Benut de kans om het westelijke deel (de werklob van Bolsward) multifunctioneler te maken: naast werken ook mogelijkheden voor energie-opwek en stadsrandfuncties zoals stadslandbouw.
 • Behoud de kracht van Bolsward als een gezellige boodschappenstad met een lokale functie.   
 • De basis van dagrecreatieve netwerken rondom Bolsward is aardig compleet. Aandacht is nodig voor de kwaliteit, benutting en samenhang ervan. Denk hierbij aan de aansluiting tussen routenetwerken, cultuur- en historische erfgoed en het toeristisch bedrijfsleven.
 • Samen met de sector en de ondernemers en in overleg met de inwoners, werken aan een toekomstbestendige recreatieve sector en aan vitale logiesaccommodaties. Stimuleer de innovatiekracht van de sector. Opgave is met name kwalitatief (beter benutten van het bestaande), en niet per definitie kwantitatief (uitbreiden). Werken aan een slimme groei!

 

 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.