Sterke kernwaarden: cultureel erfgoed, natuur, weids en waterrijk landschap

Waardevolle omgeving

 • Bolsward is strategisch gelegen, goed bereikbaar vanuit de Randstad. Die goede ligging is ook de ontstaansreden: op een kruispunt van oude structuren. Bolsward is compact en compleet. Benut de strategische ligging op een zorgvuldige wijze, zodat de compactheid en identiteit behouden blijven. Nieuwe ontwikkelingen moeten passen bij de schaal en maat van Bolsward.
 • Versterk het groen in en om de stad waar mogelijk: streef naar een groene mantel rondom Bolsward. Deze vormt de overgangszone tussen stad en land waar allerlei opgaven in samenhang een plekje kunnen krijgen: energie, klimaat, groen, biodiversiteit, werken, recreatie, bomen, maatschappelijke functies, ruimte voor ommetjes enz..
 • Aandacht voor groene, aantrekkelijke en gastvrije stadsentrees.
 • De landschappelijke ligging, de bodem, natuur- en cultuurhistorische waarden en verkaveling vormen de basis bij ontwikkelingen. Klik op de linken voor de (kern)waarden: Grutsk op 'e Romte (https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/ruimtelijke-kwaliteit-erfgoed-en-landschap_42161/) en de provinciale ontwerp-Omgevingsvisie (https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/downloads-friese-omgevingsvisie_41438/)
 • Aandacht voor behoud en herbestemming historische gebouwen, zoals kerken en ander maatschappelijk en industrieel erfgoed. Deze zijn bepalend voor de identiteit en van belang voor de sociale samenhang.

Gezonde ecosystemen en biodiversiteit

 • Blijf investeren in de gave groenstructuur en groene kragen van Bolsward. In het algemeen geldt: koester bestaande groene gebieden en –structuren. Deze zijn van belang voor de biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid.  
 • Koppel realisatie van (nieuw) groen aan water/wegen. Geef hierbij ruim baan voor de verdere uitbouw van de stedelijke ecologische hoofdstructuur van Bolsward.
 • Aandacht voor mogelijkheden voor verdere vergroening van de openbare ruimte. Maak gebruik van meekoppelkansen wanneer er bijvoorbeeld aan de riolering gewerkt wordt of bij herinrichting.
 • Kans voor bomenaanplant in de groene overgangszone, op een zorgvuldige wijze, als onderdeel van het ‘bomenbod’ in het kader van de nieuwe bosstrategie voor Nederland. Koester hierbij het open landschap en de bestaande functies zoals de landbouw. Zoek meekoppelkansen met de klimaatagenda, natuurinclusieve landbouw en gezondheid in afstemming met de mienskip.

 

 

 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.