Kerkenvisie

Súdwest-Fryslân werkt samen met kerkeigenaren en –beheerders samen aan een integrale kerkenvisie. Deze visie is een handreiking waarin staat beschreven waar de kansen en bedreigingen voor de kerkgebouwen in Súdwest-Fryslân liggen.  Súdwest-Fryslân is een van de zes pilotgemeenten in Nederland die hiervoor geld beschikbaar heeft gekregen van het Ministerie van OCW.

De kerkenvisie is gebaseerd op samenwerking: de gemeente neemt het initiatief, maar de totstandkoming van de visie en de praktische uitwerking daarvan is een gezamenlijke inspanning.

De Kerkenaanpak staat van 26 juni tot en met 6 augustus  online zodat u erop kan reageren. De Kerkenaanpak ligt in die periode ook bij het gemeenteloket in Sneek. Reageren kan tot en met 6 augustus, via kerken@sudwestfryslan.nl. In november wordt de Kerkenaanpak in de gemeenteraad besproken.

Op deze pagina's vindt u verslagen, relevante documenten en de agenda.

Tips

Documenten

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie settings