Kerkenvisie

Súdwest-Fryslân werkt samen met kerkeigenaren en –beheerders samen aan een integrale kerkenvisie. Deze visie is een handreiking waarin staat beschreven waar de kansen en bedreigingen voor de kerkgebouwen in Súdwest-Fryslân liggen.  Súdwest-Fryslân is een van de zes pilotgemeenten in Nederland die hiervoor geld beschikbaar heeft gekregen van het Ministerie van OCW.

Wat mag wel of niet in het kerkgebouw? Welk (nieuw) gebruik is mogelijk? Wie bepaalt en wie betaalt wat? Iedere partij redeneert vanuit welbegrepen eigenbelang.  Met de Kerkenvisie worden al die verschillende belangen samengebracht tot een geheel.

De kerkenvisie is gebaseerd op samenwerking: de gemeente neemt het initiatief, maar de totstandkoming van de visie en de praktische uitwerking daarvan is een gezamenlijke inspanning.

Op deze pagina's vindt u verslagen, relevante documenten en de agenda.

Tips

Documenten

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie settings