Samen Súdwest-Fryslân

Welkom op Samen Súdwest-Fryslân!

Op dit digitale platform kun je als inwoner en/of ondernemer deelnemen aan het gesprek rondom projecten en nieuw beleid. Dit platform is de plek om mee te denken, ideeën aan te dragen en je mening te geven. Súdwest-Fryslân hecht er waarde aan samen te werken met haar 'Mienskip'. 

Deelnemen? Meld je dan aan.

Gemeente Súdwest-Fryslân

 

Marktstraat 8

 

8601 CT Sneek

 

 

Telefoon: 14 0515

 

E-mail: info@sudwestfryslan.nl