Omgevingswet en rondje Súdwest

Stand van zaken Omgevingsvisie Súdwest-Fryslân

ProfielfotoJan Leijstra October 08, 2019 384 keer bekeken 0 comments

Voor de zomer hebben we het Rondje Súdwest afgerond. We hebben veel gesprekken gevoerd met onze inwoners. Het was onze bedoeling om in september de eerste resultaten te laten zien. Het lukt ons helaas niet om zo snel een concept Omgevingsvisie klaar te hebben. Dat heeft verschillende oorzaken.

a. Extra gesprekken
Met twee doelgroepen willen we nog verder in gesprek gaan: ondernemers en agrariërs. Dit najaar hebben we een overleg met een klankbordgroep vanuit de ondernemers in de gemeente. En we onderzoeken op welke manier we een dialoog kunnen organiseren met de agrarische ondernemers uit Súdwest-Fryslân

b. Verdieping
Bij onze Omgevingsvisie Súdwest-Fryslân sluiten we aan bij de belangrijke nationale en provinciale ontwikkelingen. Het gaat om:
Nationale Omgevingsvisie
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) richt zich op vier prioriteiten. Deze onderwerpen hebben onderling veel met elkaar te maken en ze hebben gevolgen voor hoe we onze fysieke leefomgeving inrichten.
- ruimte maken voor de klimaatverandering en energietransitie
- de economie van Nederland verduurzamen en ons groeipotentieel behouden
- onze steden en regio’s sterker en leefbaarder maken
- het landelijk gebied toekomstbestendig ontwikkelen

Meer informatie over de Nationale Omgevingsvisie vindt u op de website denationaleomgevingsvisie.nl

Provinciale Omgevingsvisie
De provincie Fryslân heeft een groot aantal omgevinslabs georganiseerd. De resultaten van de labs vormen de bouwstenen voor de omgevingsvisie van de provincie. En ook de gemeenten maken er gebruik van. De omgevingsvisie Fryslân is in september 2019 vastgesteld door Provinciale Staten en er komt nu een inspraakronde.

Informatie over de omgevingslabs en de omgevingsvisie Fryslân vindt u op de website omgevingslabs.frl

De Sustainable Development Goals (SDGs)
De SDGs of de Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Er zijn zeventien Sustainable Development Goals om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030", schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Informatie kun je o.a. vinden op sdgnederland.nl

Gemeentelijk beleid
Niet onbelangrijk: we hebben als gemeente natuurlijk op heel veel gebieden al beleid ontwikkeld. We onderzoeken hoe het bestaande beleid aansluit bij de uitkomsten van de Omgevingsvisie.

c. Planning Omgevingsvisie Súdwest-Fryslân

oktober / november 2019

gesprekken met ondernemers en landbouw

December 2019

eerste concept Omgevingsvisie Súdwest-Fryslân

voorjaar 2020

bespreken concept met
- college burgemeester en wethouders
- gemeenteraad

voorjaar 2020

terugkoppeling naar de inwoners en ondernemers

tweede kwartaal 2020

- verwerken terugkoppeling
- opstellen ontwerp Omgevingsvisie Súdwest-Fryslân

Vierde kwartaal 2020

Omgevingsvisie Súdwest-Fryslân gereed

 

0  Comments

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie settings