Omgevingswet en rondje Súdwest

Verslag uitkomsten Rondje Súdwest

ProfielfotoJan Leijstra October 02, 2019 634 keer bekeken 0 comments

In opdracht van de gemeenteraad spraken wij in de periode van maart tot en met juli 2019 maar liefst 430 mensen in de leeftijdscategorie tussen 10 en 90 jaar oud. Bij Documenten Omgevingsvisiestaat het eindverslag.

Hoewel de ‘ouderen’ duidelijk in de meerderheid waren, hebben we met de lessen en de bustour de gemiddelde leeftijd toch nog wat naar beneden kunnen krijgen.
We zagen verschillen en overeenkomsten tussen dorpen en steden, tussen dorpen onderling en tussen de steden onderling. Verschillen in thema’s die in meer of mindere mate inwoners aanspreken, maar zeker ook dezelfde dilemma’s en spanningsvelden keerden steeds terug.

Document Verslag Rondje Súdwest

In de gesprekken merken we, dat veel mensen met heel veel plezier wonen in Súdwest-Fryslân en erg tevreden zijn over de omgeving en de voorzieningen. Onze respondenten vallen voor een belangrijk deel in de categorie 50+. Daarom zijn de gastlessen een goede aanvulling geweest.
Een rode draad door de gevoerde gesprekken is de wens om saamhorigheid. Wij hebben een krachtige Mienskip. De zorg om de toegenomen individualisering en de vraag om zorg voor elkaar en met elkaar, bevestigt dit op verschillende vlakken.
Een gezonde leefomgeving omvat een groot tal van onderwerpen, welke op diverse gebieden overlap met elkaar tonen. Soms versterken ze elkaar, maar vaak ook zien we dilemma’s verschijnen waar we gezamenlijk keuzes in moeten maken. De vraag die dan ook vaak gesteld wordt is wie dan de keuze maakt. Wie pakt de regie op welk vraagstuk en welke invloed hebben we eigenlijk als SWF? Durf als gemeente maar koers te bepalen, wees transparant, betrek ons en blijf samen met ons de schouders er onderzetten!

0  Comments

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie settings