Omgevingswet en rondje Súdwest

Uitwerking Heamielmarkt Bolsward (27 juni)

Priscilla Klock July 05, 2019 450 keer bekeken 0 comments

Op 27 juni stonden wij ook op de drukbezochte Heamielmarkt in Bolsward. Hier spraken wij niet alleen met mensen uit Bolsward, maar met mensen uit de hele gemeente en daarbuiten. Gezellig en waardevol! Lees verder voor de uitkomsten.

Natuur en landbouw

 • Geen last van agrariërs en dieren. Mooi als dieren vrij rondlopen. Houd ruimte
 • Duurzame landbouw
 • Distel verontreinigt de landbouw. Er moet een betere distelbestrijding komen
 • Licentie voor distelbestrijding, die kunnen dit doen. Gemeente heeft voldoende medewerkers
 • Extra containers bij Weersterweg parkeerterrein, tegenover Haitsmalaan, ook in de winter. Nu alleen in de zomer
 • Meer bestrijding bereklauw
 • Boombeplanting tussen Nijland en Bolsward
 • Groen-onderhoud in kleine dorpen! Plantsoen, straat, langs de waterkant 8x

 

Vitale dorpen

 • We kunnen ook zelf wat doen.
 • Handhaven moet beter
 • Witmarsum: voor ouderen te weinig levensbestendige woningen
 • Meer muziek in het Julianapark. Of andere activiteiten, bijvoorbeeld een fair
 • 30 km zone, waarom niet 15 km in de wijk?
 • Meer woonboten
 • Foute fietsen verwijderen bij de Coco
 • Demotiveer het parkeren in de wijken in Bolsward
 • Schone leefomgeving; denk om het onkruid
 • Besteed aandacht aan de dorpen
 • Handhaving: parkeren en bootjes 2x
 • Kroeg eerder open en eerder sluiten
 • Lokale WMO-adviesraad. Het platform is te groot
 • Mix in de wijken: ouderen en jongeren en ook zorg, huur en koop
 • Dienstverlening gebiedsteams/wmo → tegemoetkoming voorzieningen. Luisteren en actief
 • Centrum Bolsward autoluw 2x
 • Overhangende hagen: betere handhaving
 • Meer ruimte binnen beschermd stad- en dorpsgezicht
 • Verkeersveiligheid: goed uitzicht
 • Bussen buiten centrum om
 • School dichtbij; winkels blij met supermarkt; bevoorrading ’s nachts
 • Groen in de stad met recreatie, buitenzwembad
 • We willen minder vrachtverkeer in de wijk, route Bloemkamp
 • Duidelijkheid over grasvezel
 • Transparantie naar de inwoners 2x zeg waar het op staat, kom afspraken na (laat weten: we zijn nog niet zo ver) in woon/winkelstraat, trajectconttrole
 • Auto’s uit de stad plus parkeren – leefbaarheid
 • Meer autoluw ivm fijnstof, betere fietsvoorzieningen, eenrichtingsverkeer, naar 15 kms

 

Gezondheid

 • Voorzieningen in de dorpen, bijvoorbeeld in gesloten scholen
 • Luisteren naar de burgers
 • Balans tussen eigen kracht en verantwoordelijkheden gemeente
 • Behoud cultuur: dansen folklore, klassiek ballet en beweging. Saamhorigheid verdwijnt, veel ouderen
 • Drugsproblematiek speelt erg, daar moet wat aan gedaan worden.
 • Zaken ook via loket of via fysiek formulier kunnen regelen
 • Waarom alles digitaal? Mantelzorgcompliment moet ook op een andere manier kunnen
 • Lokale opvang voor mensen uit het ziekenhuis wordt gemist
 • Een zwembad in Makkum
 • Opvoeden: minder labels, ouders meer naar buiten. Beweeg! Minder op de tablet
 • Geen urgentie bij woningbouw/huis zoeken
 • Beschikbaar in huis. Vervoer veilig naar winkels
 • Jeugdvandalisme aanpakken
 • Meer opleiding in de zorg (vergrijzing) meer banen in de zorg
 • Meer rookvrij, goed winkelbestand, vrijstaand huis, banen
 • Sportvoorzieningen, gezondheid, banen, jeugdvoorzieningen

 

Vrije tijd en toerisme

 • Het kan altijd veel erger, maar persoonlijk contact met de gemeente  blijft belangrijk
 • Geen digitale winkels, wel Action en Primark
 • Zeer toeristisch (pension gehad) – ken je streek, VVV marketing → Meer als water: cultuur
 • Crowdfunding voor zwembadvoorzieningen
 • Zwembad in Sneek moet ’s zomers open
 • Zwembad in Bolsward moet blijven (8 jaar)
 • Speeltoestellen voor kleine kinderen touw en glijbaantje
 • Goed/beter openbaar vervoer, ook in het weekend (ook naar Heeg)
 • Locale ondernemers. Winkelbestand subsidie
 • Gezamenlijk plan voor camping It Soal van gemeente en ondernemer
 • Groot waterpark, beter zwembad.
 • Tunnel van Bolsward naar Sneek, overal Wifi

 

Duurzaamheid

 • Meer projectmatige duurzame nieuwbouw, zie Harlingen Grijhof
 • Zelf zorgdragen voor rommel
 • Mear wynenerzjy
 • betonklinkers uit binnenstad, betere bestrating = duurzaam
 • Samen werken met jongere? Neem contact op  met Jongerenpanel Duurzaam Fryslân

 

Klimaat

 • Stop met verkrachten van ons IJsselmeer: geen windmolens
 • Aquaduct A7 vanwege fijnstof en geluidshinder
 • Minder plastic, minder zakjes, opvoeding: gedrag is laks. Tjerkwerd jerrycans in sloot. Zwerfafval, zelf doen. Auto’s vervangen ivm brandstof
 • Het boek The drawdown, 100 oplossingen om klimaatveranderingen terug te brengen
 • Glasvezel in het buitengebied
 • Liever zonne-energie → waterstof
 • Minder windmolens, meer zonnepanelen op daken, evt kernenergie, blue energy

0  Comments

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie settings