Omgevingswet en rondje Súdwest

Uitwerking bustour Sneek

Priscilla Klock July 01, 2019 433 keer bekeken 0 comments

De bus maakte ook een stop in Sneek. Daar spraken we met ongeveer 35 mensen die wel iets te zeggen hadden over Een gezond Súdwest-Fryslân in 2040. Lees verder voor de uitkomsten.

Algemeen
Met name infrastructuur (vrachtverkeer in de steden en dorpen) en verkeer (veiligheidsgevoel in de binnenstad en snelheidscontroles) kwam vaak naar voren. Opmerking van een inwoner dat de gehandicaptenparkeerplaatsen bij het gemeentehuis vaak in beslag worden genomen door wethouders. Hier wordt niet goed genoeg op gehandhaafd. Een van de inwoners heeft zo lang moeten wachten op een nieuw scootmobiel, terwijl hij er wel voor betaalde, dat hij de aanvraag maar heeft geannuleerd en nu verplicht moet fietsen ondanks slechte heupen en rug. Deze meneer had ook veel last van de rookoverlast van houtkachels van de buren. Contact met gemeente en brandweer leverde niets op. Integrale samenwerking met betrokken partijen om dit soort problemen aan te pakken. 

Klimaat

 • Groen is echt goed in Sneek.
 • Meer groen in de tuinen is bewustwording van klimaat.
 • Windmolens en zonneweides moeten kleinschalig.
 • Energietransitie moet niet over de ruggen van de gewone mens gaan.

 Duurzaamheid

 • Ook zonnepanelen op historische panden plaatsen.
 • Groene energie op boerderijen.
 • Verhuur van zonnepanelen.
 • 30 km. Als maximale snelheid binnen de bebouwde kom
 • Pas op bodemdaling bij mijnbouw
 • Geen houtkachels meer in de woningen. Als gemeente hierop handhaven, m.n. bij koopwoningen.
 • Duurzaamheid niet bestraffen, bijv. bij WOZ op zonnepanelen.
 • Duurzaamheid meer gericht op gebruik papier. Geen windmolens (zijn niet duurzaam).
 • Meer richten op bewustwording plastic afval.

 Vrije tijd en toerisme

 • Niet teveel terrassen
 • Winkels behouden
 • Sneek is een mooie en gezellige stad.
 • Sneekweek weer meer voor de Snekers en korter, maar zondag is top
 • B&B ook uitpandig toestaan
 • Maak van de écht kleine dorpen toeristische dorpen/museumdorpen
 • Toerisme is een grote motor van de economie.
 • Meer reclame-uiting toestaan voor culturele bezienswaardigheden, bijvoorbeeld informatie bij de stations.

 Gezondheid

 • Gratis OV voor ouderen is erg goed (en zo houden).
 • Er zijn zorgen geuit over de werkdruk in de zorg.
 • Het gebiedsteam is onvoldoende bekend.
 • Bewuste keuzes maken op gebied van investeringen en verhogen van bepaalde bijdragen. Er wordt bijvoorbeeld veel geld gestopt in grote gebouwen en bedrijven, terwijl de kwetsbaren het moeilijker krijgen/hebben.
 • Meer persoonlijke aandacht in de ouderenzorg.
 • Aandacht voor veiligheid bij stations en in de steden: meer camera’s.
 • Pas op met gezondheidsrisico’s van geiten- en varkenshouderijen.
 • Taak van de ouders en grootouders om vrijwilligerswerk als onderdeel van de opvoeding over te brengen op de volgende generatie. Dit om de sociale binding meer te stimuleren. Op dit vlak ligt ook een taak voor de scholen.
 • Meer actie door sociale gebiedsregisseurs: reageren op signalen.
 • Voorkom zwerfafval en overlast door plaatsing afvalbakken en aanpak overlast jeugd.

 Vitale dorpen en wijken

 • Friesland zo houden.
 • In de toekomst goede en passende banen. Meer divers werkgelegenheid creëren in de gemeente om jongeren hier te houden.
 • Betaalbaar wonen.
 • Breng in het kader van de veiligheid strepen aan op fietspaden, bijvoorbeeld bij het pas Ysbrechtum- Nijland.
 • In de stad overal 30 km per uur en geen 50.
 • Openbaar vervoer frequenter van en naar dorpen.
 • Hoogbouw in kleine kernen moet kunnen ten behoeve van ouderen (en jongeren?)
 • twee 16-jarigen: in 2040 wonen we hier waarschijnlijk niet meer, want we willen de uitdaging buiten de gemeente zoeken.
 • Minder vrachtverkeer in de stad.
 • Betere handhaving op snelheidsovertredingen (veiligheid bevorderen).
 • Drempels plaatsen om snelheid te verminderen is ook niet altijd even wenselijk, omdat auto’s met aanhangers dan zorgen voor geluidsoverlast.
 • Hangjongeren zijn moeilijk aan te spreken op gedrag.
 • Zorg voor voldoende kennis bij handhaving.
 • Verspreid nieuwbouw over de dorpen.
 • Investeer in het behoud van dorpen en kleine kernen. Steden niet groter maken. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende huurwoningen in de dorpen om jonge gezinnen er te houden. Dan hoeft een school bijv. ook niet te sluiten wegens te weinig kinderen.
 • Het is een grote gemeente: meer op afstand.
 • Gevoel van veiligheid is bij sommige wegen echt een drama, bijvoorbeeld bij de Prins Hendrikkade en de rotonde bij het Eiland.
 • Jonge bezoeker uit Makkum: in 2040 is de scheepswerf enorm gegroeid en dit gaat ten koste van woningen. Niet wenselijk.
 • Meer begeleiding naar voorzieningen. Schuldhulpfondsen voor iedereen die dat nodig heeft.

 Landbouw en natuur

 • Groen in de stad is erg goed!
 • Geen bomen meer kappen (tenzij de boom ziek is o.i.d.). Wees zuiniger op het groen.
 • Vanuit een jongere uit Lemmer: mijn ouders wonen hier graag en blijven hier waarschijnlijk ook wonen vanwege de mooie ruime omgeving en de aanwezigheid van familie en vrienden.
 • Steenbreek uitbreiden naar Sneek.
 • Meer vruchtbomen.
 • Vaker maaien.

 

0  Comments

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie settings