Omgevingswet en rondje Súdwest

Uitwerking bustour IJlst (21 mei)

Priscilla Klock July 01, 2019 407 keer bekeken 0 comments

Onze grote vergaderbus deed op 21 mei IJlst aan. Hier gingen we in gesprek met zo'n 35 personen tussen 10 en 85. Deze mensen waren over het algemeen heel tevreden. Lees verder voor de uitkomsten.

 Klimaat

 • Iedereen zou zonnepanelen op het dak moeten hebben.
 • Museum is bijna energieneutraal.
 • Stuk belasting op Co2 uitstoot bedrijven.
 • Salderingsregeling voortzetten.
 • Klimaatmaatregelen zijn ok. We doen al veel en blijven we doen.

 Duurzaamheid

 • Gras langer laten groeien voor insecten.
 • Vliegen duurder maken.
 • Zonnepanelen op daken boerderijen.
 • Afval opruimen en minder afval maken.
 • Geen windmolens en zonneparken.
 • Bord onder brug: motor uitzetten.
 • Bewandel op gebied van milieumaatregelen de middenweg (overheid vs. mienskip). Overheid moet meer stimuleren (o.a. middels subsidies). De investering is namelijk erg hoog.
 • Er moet een mondiale aanpak komen. Dan bereik je meer dan lokaal.

 Vrije tijd en toerisme

 • Openingstijden moeten wat ruimer voor toeristen. Verder ontbreekt het de gesproken toeristen niet aan voorzieningen.
 • Voldoende voorzieningen in IJlst. Niet teveel uitbreiden, hoeven niet meer toeristen te trekken. Fontein is voldoende.
 • Er is zoveel cultuur in Friesland, maar mag meer bekendheid aan worden gegeven. Friesland eeuwige culturele hoofdstad.
 • Kunst onder bruggen. Luister naar kunstenaars en zoek de samenwerking op.
 • Friese eigenheid tonen in kunst.
 • Nieuwe locatie kinderboerderij bij Van der Valk.
 • Verbeteren fietspad Heeg-de Gaastmeer, verbeteren veiligheidsgevoel.
 • Samenwerken met toeristische en culturele stichtingen.
 • Beleef IJlst. Richten op trekkers en arrangementen voor jong en oud.
 • Muziek verbindt culturen.
 • 2 jongeren willen graag ergens een plek om te kunnen wildkamperen.

Gezondheid

 • Zelfstandig kunnen wonen met zorg waar nodig is een wens voor de toekomst.
 • Centraal punt met een huisarts, fysio etc. zorg, welzijn en sport onder 1 dak. Dat je in IJlst kan sporten en naar de fysio kan (onder 1 dak) is erg fijn. Op 1 locatie alles kunnen doen is erg prettig/ duidelijke wens.
 • Stank en gevolgen voor de gezondheid voor zover dat aan de orde is is nihil (gaat over de teerfabriek in IJlst).
 • Zorginstelling voor ouderen in IJlst. Zodat ouderen hier tot hun oude dag kunnen blijven wonen en niet naar Sneek hoeven.
 • Niet teveel inzetten op bewustwording gezondheid. Worden mensen op den duur zat van.
 • Let op ouderen huisvesting + voorzieningen voor ouderen binnen handbereik.
 • Verbod op witte schimmel.
 • Jongeren (10-12 jaar) geven voor de toekomst aan vooral gelukkig en vrij te willen zijn.
 • Kansen voor arme kinderen.
 • Sociale tolerantie.

 Vitale dorpen en wijken

 • Minder hard rijden aan de gracht. Mentale verandering door elkaar aan te spreken (de hele gemeenschap). Dat je bijna niet meer te hard durft te rijden = oplossing.
 • IJlst op de kaart blijven zetten (vanuit de houtmolen en het museum).
 • Meer vrachtverkeer verbieden.
 • IJlst is leuk! Je hebt alles en de stad Sneek is dichtbij.
 • Voldoende voorzieningen.
 • Meer samen de wijk inrichten.
 • Schuiner insteken, bij de Kling is een parkeerprobleem.
 • Verlichting buitenwegen! Was een belofte nog uit 2017.
 • Dorpsgevoel behouden.
 • Meer speelvoorzieningen voor jonge kinderen.
 • Jeugd: in de toekomst woon ik ergens anders. IJlst is soms te rustig.
 • Meer geld voor sportvoorzieningen (Oudega).
 • IJlst is prima. Dorpskarakter, maar toch net wat groter.
 • Oudega heeft alles en dat moeten we behouden.
 • Een meneer uit Oudega wilde kunstgrasveld voor voetbal. Nu investeren en aansluitend minder geld nodig voor onderhoud.

 Landbouw en natuur

 • Weiland met een meer erin en bloemen gezaaid in het weiland. O.a. in het kader van insecten en andere dieren.
 • Meer ondersteuning aan bio-boeren voor meer balans.
 • Niet overal groene tapijten waar de natuur dus last van heeft.
 • Er is geen bos in de buurt. De omgeving mag spannender (kinderen).
 • Natuurlijk evenwicht terug.
 • Biologische landbouw.
 • Minder bomen kappen (2 inwoners).
 • Versterk Fries eigene, o.a. streekproducten.
 • Tegeltax invoeren: minder tegels, meer groen.
 • Boeren hebben het moeilijk.

0  Comments

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie settings