Omgevingswet en rondje Súdwest

Uitwerking Bustour Scharnegoutum

Priscilla Klock July 01, 2019 651 keer bekeken 0 comments

Naast het gesprek in het Dorpshuis van Scharnegoutum, zijn we ook nog met de bus naar het dorp geweest. We hebben daar ongeveer 25 mensen tussen 40 jaar en 80 jaar gesproken over een Gezond Súdwest-Fryslân in 2040. Lees verder voor de uitkomsten.

Algemeen

Over het algemeen veel positieve reacties over de gesteldheid van het dorp en de kwaliteit van leven. Men kent elkaar en draagt ook zorg voor elkaar. Verkeer (zwaar, snel rijdend en groot) is meest genoemd als zorgpunt.

 Klimaat

 • Geen restjes weggooien.
 • Niet altijd droger gebruiken.

 Duurzaamheid

 • Zonnepanelen in kleur kunnen op daken van beschermd dorpsgezichten.
 • Windmolens op zee.
 • Zonneweide uit zicht.
 • Plastic scheiden. Grote bedrijven waaronder supermarkten.
 • Groen behouden in het dorp.
 • Ook rol voor ouders in de opvoeding van de eigen kinderen.
 • Grotere vliegtuigen laten vliegen, dan kunnen er in één keer meer mensen mee.

 Vrije tijd en toerisme

 • Meer open horeca.
 • Horeca/terras toegankelijker voor fietsers.

 Gezondheid

 • Stimuleren van sport voor jongeren: voetbalvelden.
 • Toekomstwens: in vrede leven, verdraagzaamheid, geen ruzie.
 • Geniet met mate. Leven zoals vroeger, niet onbeperkt consumeren.
 • Ouderen in het dorp houden: zorgwoningen.
 • Jongeren geen kans nu op een betaalbare woning. Er is zorg over betaalbare huurwoningen.
 • Groter wordend dorp, maar niet tegen Sneek aan.
 • Meer zorgwoningen van Patyna.

 Vitale dorpen en wijken

 • Handhaven snel varen.
 • Te veel groot (en zwaar) verkeer in het dorp (trillingen, druk) en ook veel te hard rijdend verkeer. Rondweg om het dorp heen.
 • Wens van vrij wandelen met de hond. Zijn nu veel regels voor wandelgebieden.
 • Het dorp is best vitaal! Houden zo!
 • Bouw de stad niet aan het dorp.
 • Onderhoud stoepen.
 • Verbetering van de veiligheid in het dorp m.b.t. snel rijdend verkeer. Drempels zouden een goede oplossing zijn.
 • Behoud van het kleinschalige. Ook de kleine ondernemers.
 • Zelfstandigheid met achterwacht (voor ouderen). Een voorziening en/of persoon dat je bij allerlei zaken ondersteunt.
 • Samen organiseren van sociale bijeenkomsten. Samen hetzelfde, ondanks verschillen in het dorp.
 • In het kader van veiligheid is er veel sociale controle in het dorp.

 Landbouw en natuur

 • Kleine veehouders ook bestaansrecht.

0  Comments

Adres

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Contact

Telefoon: 14 0515
E-mail: info@sudwestfryslan.nl

 

 

 

Cookie settings