Omgevingswet en rondje Súdwest

De omgevingswet

In 2021 wordt landelijk de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. In deze wet gaat het over minder regels en kortere procedures. Ook biedt de Omgevingswet ons nog meer de mogelijkheid om samen met jullie na te denken en plannen te maken over hoe onze leefomgeving er uit moet komen te zien.  

Gemeente Súdwest-Fryslân zoekt de inwoners op
Onder de naam ‘Rondje Súdwest’ maken raadsleden en medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân de komende weken een tournee door de gemeente. Reden: om de mening van de inwoners over de leefomgeving te horen, als basis voor de omgevingsvisie: Een gezond Súdwest-Fryslân in 2040. 


De omgevingsvisie? Dat heeft misschien eerst wat uitleg nodig. De omgevingsvisie heeft alles te maken met de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. Die nieuwe wet geeft veel ruimte voor de visie en wensen van de inwoners over hun leefomgeving. Daarmee verandert de rol van de gemeente van sturend naar dienstverlenend. De gemeente schrijft straks niet meer voor hoe de leefomgeving wordt ingevuld, maar is in gesprek met de inwoners.

Inwoners en gemeente ontwikkelen samen een omgevingsvisie. Deze visie is voor de gemeenteraad het strategisch kader. Daarmee stuurt de raad op de lange termijn. Het gaat om de ontwikkeling, inrichting, bescherming en behoud van de leefomgeving. Niet alles kan binnen de beperkte ruimte die we hebben. Soms kan in een gebied bijvoorbeeld economische groei ten koste gaan van leefbaarheid, natuur ten koste van bereikbaarheid en omgekeerd. Dit vraagt om keuzes.

Onderwerpen waarover inwoners mee kunnen praten zijn bijvoorbeeld lucht en geluid, natuur en recreatie, klimaat, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Samen met de gemeente plannen maken, dat klinkt toch beter dan afwachten wat er van achter de bureaus bepaald wordt? 

Súdwest-Fryslân vindt het bijzonder belangrijk dat jongeren inbreng leveren: zij zijn de toekomst. Rondje Súdwest gaat dan ook langs bij diverse scholen, evenementen/markten en buurthuizen.

Agenda rondje Súdwest

Gemeente Súdwest-Fryslân

 

Marktstraat 8

 

8601 CT Sneek

 

 

Telefoon: 14 0515

 

E-mail: info@sudwestfryslan.nl